२०७२ सालका सार्वजनिक बिदा र पर्वहरू

नेपाल सरकारले विक्रम संवत् २०७२ साल वैशाख १ देखि २०७२ साल चैत्र मसान्तसम्म एक वर्षभरिमा सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई तोकेका सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समय यस पिडिएफ फायलमा छन् । तल (2072 Bida Nepal मा) क्लिक गर्नुहोला ।

2072 Bida Nepal

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<