एसएलसी परीक्षा (नियमित तथा एक्जेम्टेड) २०७२ को समय-तालिका

परीक्षा सञ्चालन समयः बिहान ८.०० बजे देखि ११.०० बजेसम्म ००० ०१. २०७२ साल चैत्र १८ गते बिहिबारः अनिवार्य अङ्ग्रेजी, वेदविद्याश्रमतर्फः…
<