आइफोनमा नेपाली लेख्ने कसरी बनाउने ? (How to make iPhone to write Nepali ?)

आइफोन नेपाली-भाषा नै राखिएको छ । यसका लागि कम्तीमा आइओएस १३.१.१ अपडेट भएको हुनुपर्छ ।
यसका लागि आफ्नो आइफोन वा आइप्याड आदिमा नेपाली-भाषा राख्न यसको सेटिङ्गमा थिच्ने ।

Setting

 

 

 

 

 

यसपछि देखिने सूचीमा जनरलसहितको सूची देखिन्छ । Read More »