२०७३ को जगदम्बा भित्तेपात्रो (2073 Jagadamba Calendar)

२०७३ को जगदम्बा भित्तेपात्रो (2073 Jagadamba Calendar) पाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्-
भित्तेपात्रो (Calendar)

२०७३ सालका बिदा र चाडपर्व तथा सरकारी कार्यालयको समय

नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत् २०७३ साल वैशाख १ गतेदेखि २०७३ साल चैत्र मसान्तसम्म एक वर्षभरिमा सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई देहाय बमोजिमको सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समय निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छः
१. वर्षभरिका शनिबार बिदाः
(क) वैशाख – ४,११,१८,२५
(ख) जेठ – १,८,१५,२२,२९
(ग) असार – ४,११,१८,२५
(घ) साउन – १,८,१५,२२,२९
(ङ) भदौ – ४,११,१८,२५
(च) असोज– १,८,१५,२२,२९
(छ) कात्तिक – ६,१३,२०,२७
(ज) मङ्सिर – ४,११,१८,२५
(झ) पौष – २,९,१६,२३
(ञ) माघ – १,८,१५,२२,२९
(ट) फागुन – ७,१४,२१,२८
(ठ) चैत्र – ५,१२,१९,२६

Read More »