एन्ड्रोइड फोनमा कसरी नेपाली लेख्ने बनाउने ? (How to make an Android phone write Nepali?)

तपाईंको फोन गुगलको एन्ड्रोइडबाट चलेको छ भने गुगल प्लेमा जाने । यहाँ यसको लोगो छः
01. Google_play

 

 

 

 

 

  Read More »

२०७२ सालको जगदम्बा पात्रो

२०७२ सालको जगदम्बा पात्रो
Calendar2072_Jagadamba