२०७१ सालका चाड-पर्व र बिदा कहिले-कहिले ?

नेपाल सरकारले २०७१ वैशाख १ देखि २०७१ चैत्र मसान्तसम्म वर्ष भरमा सबै सरकारी कार्यालयलाई देहायबमोजिमको सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा विदा र कार्यालय समय निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Read More »