19. About the United States (१९. अमेरिकाबारे जानकारी)

केही तथ्य

तपाईं अमेरिका आइपुग्नु भएको छ र यहाँ पुनस्र्थापित हुनुभएको छ, त्यसैले तपाईंले हाम्रो देशबारे केही जान्नुपर्छ । यो देश कति ठूलो छ ? यहाँ कस्तो सरकार हुन्छ ? यसको इतिहास कस्तो छ ? त्यसैगरी तपाईंले यहाँको नागरिकता लिन दिइने नागरिक- शास्त्रको परिक्षाका लागि यस्ता धेरै तथ्यहरु जान्न आवश्यक हुन्छ । त्यसो भए किन अहिले नै सुरु नगर्ने ?

Write a comment